top of page

2025 -mot medelhavet

Våren 2025, omkring slutet av mars, återvänder vi till Vita Vera som har legat i vinterhamn i Southhampton. Du är det dags för etapp 2 av vårt segeläventyr. Nu är vi båda pensionärer!

Medelhavet

Här är vår mycket preliminära rutt för åren 2025 och 2026 i Medelhavet.

Vi blir jätteglada för tips på bra ankringsplatser och marinor med rimliga priser. Sådana lär det inte finnas så gott om.

Vår rutt etapp 1, sommaren 2024
bottom of page